1899-1920  1921-1940  1941-1960  1961-1980  1981-2000  2001-Σήμερα


1941
Καλλιόπη Κρομμύδα

1945
Παναγής Γελαδάκης

1945
Νικόλαος Γιαγλόπουλος

1947
Παναγιώτα Ζηλάκου

1949
Ελένη Χαραλάμπη

1953
Κωνστ. Ιζαϊλώφ

1954
Γρηγόριος Πάϊκος

1954
Αικατερίνη Πολίτου

1956
Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Κυρός Δωρόθεος

1956
Διονύσιος Ζαχαριάδης

1956
Χριστίνα Δημητρακέλλη

1956
Ευνομία Μαρσέλλου

1956
Αικατερίνη Πόλιου

1956
Ιωάννης Χλωρός

1957
Χρήστος Μαγιόπουλος

1957
Δάφνη Μαχά

1957
Ευάγγελος Μπαρδής

1957
Μιχ. Αθ. Οικονόμου

1957
Δημήτριος Ρηγόπουλος

1957
Ανακρέων Σαριδάκης

1958
Γεωργ. Αναστασόπουλος

1958
Πέλεια Ιζαϊλώφ

1958
Σπυρ. Λάφης