Επιστολές του Ασύλου Ανιάτων προς τους υπουργούς Οικονομικών, Εργασίας, ΥγείαςΗμερομηνία : 10-12-2013

 Επιστολές στους υπουργούς Οικονομικών, Εργασίας  και Υγείας κ. κ. Στουρνάρα, Βρούτση και Γεωργιάδη, αλλά και στον Διοικητή του ΙΚΑ και τον ΓΓΔΕ Οικονομικών, απέστειλε η Διοίκηση του Ασύλου Ανιάτων στις 15 Νοεμβρίου, προκειμένου να ενημερωθούν για τα φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν το Άσυλο Ανιάτων και από τη λύση των οποίων εξαρτάται άμεσα η επιβίωση του Ιδρύματος.

Στην επιστολή επισημαίνονται τα εξής:

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ

Το Άσυλο Ανιάτων, μετά από 120 χρόνια συνεχούς κοινωνικής προσφοράς, αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα βιωσιμότητας λόγω της δραματικής μείωσης των εσόδων του από ενοίκια και της ραγδαίας αύξησης των φόρων στην ακίνητη περιουσία του. Στο πλαίσιο αυτό υποβάλλαμε συγκεκριμένες προτάσεις στο Γραφείο του κ. Πρωθυπουργού, τις οποίες σας κοινοποιούμε.

Στις σημερινές πολύ δύσκολες συνθήκες, λόγω των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης, η νέα διοίκηση του Ασύλου Ανιάτων, με άξονα την αρχή της διαφάνειας, ανέθεσε στο διεθνή ελεγκτικό οίκο GrantThornton κατόπιν διαγωνισμού να διενεργήσει έλεγχο για την περίοδο 1990-2012 και να εξετάσει κάτω από ποιες προϋποθέσεις είναι δυνατό το Άσυλο να συνεχίσει τη λειτουργία του και να προσφέρει υπηρεσίες αξιοπρεπούς περίθαλψης σε 210 ασθενείς με βαρύτατες χρόνιες παθήσεις.

Σύμφωνα με τους ειδικούς ελεγκτές και σε ότι αφορά στις δικές μας ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση, πρέπει να μειώσουμε το ετήσιο κόστος νοσηλείας από 31.000€ ανά ασθενή σε 24.000€ ή κατά 23% περίπου. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι να το κάνουμε και ενεργούμε προς αυτήν την κατεύθυνση. Για λόγους σύγκρισης αναφέρουμε ότι στο πλαίσιο των προσπαθειών στο χώρο της Δημόσιας Υγείας, θεωρείται επιτυχία η  μείωση του κόστους νοσηλείας των ασθενών σε 146.000€ ετησίως .  Σας επισημαίνουμε ότι η συνολική δυναμικότητα περίθαλψης του Ιδρύματός μας  είναι 415 κλίνες ( 6 πτέρυγες) πλην όμως λόγω των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε τις  έχουμε τις μειώσει σε 210 ( 3 πτέρυγες), ενώ για την Αθήνα υπάρχει ημερήσια λίστα αναμονής υποδοχής κλινών πέραν των 40 ατόμων. Με τη βοήθειά σας θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε τη συνολική δυναμικότητά μας περιθάλποντας ακόμα 200 ασθενείς.

Επίσης σας επισημαίνουμε ότι ο  καθορισμός   ενός νέου κανονιστικού  πλαισίου συμβάσεων για την  λειτουργία όλων των ιδρυμάτων  περίθαλψης ασθενών  χρονίων παθήσεων , στα οποία να προβλέπονται ειδικές διατάξεις για  τα φιλανθρωπικά μη κερδοσκοπικά σωματεία (ΝΠΙΔ), που δεν επιδοτούνται από το κράτος, ούτε εισπράττουν συμπληρωματικά νοσήλια ή ποσοστό επί  των συντάξεων, ή και ολόκληρη τη σύνταξη υπό μορφή δωρεάς,  που είναι μόνον το ΑΣΥΛΟΝ ΑΝΙΑΤΩΝ, είναι απαραίτητος για την αντιμετώπιση των ασθενέστερων οικονομικά ατόμων ΑΜΕΑ, τα οποία και περιθάλπει το ίδρυμα μας για όλη τους τη ζωή.

Στο αίτημά μας προς τον Πρωθυπουργό ζητάμε, μεταξύ των άλλων, να επιταχυνθεί κατ’ εξαίρεση η πληρωμή των νοσηλίων από τον ΕΟΠΠΥ μέχρι την 31.12.2014, ώστε να διασφαλιστούν οι απαραίτητες ταμειακές ροές για να μην αναγκαστεί το Άσυλο να διακόψει τη λειτουργία του.

Κατά την συνάντηση όμως που είχαμε μαζί σας, την 4/111/2013,  μας ενημερώσατε ότι δεν θα εξαιρεθεί τελικά το ίδρυμά μας   από το clawback, μείωση 30%, ενώ έχει  ήδη υποστεί μέσω του rebate, επιπλέον μείωση 5%, με αποτέλεσμα συνολική μείωση 65% των νοσηλίων για την  περίθαλψη των ατόμων  ΑΜΕΑ, από 1/1/2012 μέχρι 31/12/2013.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Σας παρακαλούμε για την εισήγησή σας προς τον ΕΟΠΥΥ της παράτασης της ισχύουσας μέχρι 25/6/2012 σύμβασης του ιδρύματος με το ΙΚΑ και την επέκτασή της σε όλα τα ταμεία που ήδη έχουν υπαχθεί  στον ΕΟΠΥΥ, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη αιτιολογική έκθεση της Νομικής Υπηρεσίας.

Στο Άσυλο Ανιάτων δίνουμε έναν αγώνα επιβίωσης. Απευθύνουμε έκκληση στην κοινωνική σας ευαισθησία και ζητάμε και τη δική σας συμπαράσταση σε αυτά τα λογικά και επεξεργασμένα αιτήματα, που βασίζονται σε αξιόπιστα οικονομικά δεδομένα. Ο χρόνος που περνά λειτουργεί σε βάρος των 210 ασθενών και των οικογενειών τους. Στηρίζουμε πολλά στη δική σας θετική ανταπόκριση.