Εκπομπή Ζούγκλα: Άσυλο Ανιάτων: Χωρίς τρόφιμα και φάρμακα 260 ασθενείςΗμερομηνία : 06-06-2012

Σε κατάσταση απόγνωσης βρίσκονται 260 ασθενείς ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ (το 80% των οποίων είναι κατάκοιτοι) και 170 εργαζόμενοι του Ιδρύματος Περιθάλψεως Χρονίως Πασχόντων, του Ασύλου Ανιάτων, διότι ο ΕΟΠΠΥ δεν έχει καλύψει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Ίδρυμα.


Για τη νοσηλεία και περίθαλψη των ασθενών, οι περισσότεροι των οποίων βρίσκονται σε πολύ σοβαρή κατάσταση, έχουν συναφθεί συμβάσεις με τους αρμόδιους ασφαλιστικούς φορείς ΙΚΑ και ΟΓΑ.


Οι παλιές οφειλές προς το ίδρυμα από εκκαθαρίσεις για μεν το ΙΚΑ από 1-10-2010 μέχρι 31-12-2011 ανέρχονται στο ποσό των 342.000,00 ευρώ και για τον ΟΓΑ από 1-1-2008 μέχρι 31-12-2011 στο ποσό των 810.000,00 ευρώ.


Από 1-1-2012 όλες τις υποχρεώσεις του ΙΚΑ και του ΟΓΑ τις ανέλαβε ο ΕΟΠΥΥ βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και προς τούτο έχουν υποβληθεί οι σχετικοί συνολικοί λογαριασμοί (που καλύπτουν και την περίοδο από 1-1-2012 μέχρι 31-5-2012) ύψους 1.500.000,00 ευρώ. Ο ΕΟΠΠΥ δεν έχει ανταποκριθεί στη ρύθμιση των δικών του οφειλών και έχει οδηγήσει τους ασθενείς, τους εργαζομένους και το Ίδρυμα σε δραματική κατάσταση.


Το ίδρυμα αδυνατεί να εξασφαλίσει τα φάρμακα των ασθενών (ιδίως μετά τις αρνητικές λίστες του ΕΟΠΠΥ), αλλά και τις προμήθειες σε τρόφιμα και αναλώσιμα, αφού οι προμηθευτές διέκοψαν την τροφοδοσία ακόμη και σε είδη πρώτης ανάγκης.


Οι 170 εργαζόμενοι είναι απλήρωτοι από τον Φεβρουάριο και καθημερινά, παλεύοντας με ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες, καταβάλλουν κάθε ανθρωπίνως δυνατή προσπάθεια για την υποστήριξη των ασθενών και των οικογενειών τους.