Η δραματική επιστολή του Ασύλου Ανιάτων στον Πρωθυπουργό κ. Α. ΣαμαράΗμερομηνία : 11-12-2013

Επιστολή στον Πρωθυπουργό απέστειλε η Διοίκηση του Ασύλου Ανιάτων στις 4 Νοεμβρίου, προκειμένου να τον ενημεώσει για τα φλέγοντα ζητήματα που απασχολούν το Άσυλο Ανιάτων και από τη λύση των οποίων εξαρτάται άμεσα η επιβίωση του Ιδρύματος.

Συγκεκριμένα, στην επιστολή επισημαίνονται τα εξής:

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

Το Άσυλο Ανιάτων, στα 120 χρόνια της λειτουργίας του σαν κοινωφελές φιλανθρωπικό ίδρυμα, περιθάλπει ασθενείς χρονίως πάσχοντες από παραπληγίες, τετραπληγίες, εγκεφαλοπάθειες, σκλήρυνση κατά πλάκας και παθήσεις του κεντρικού νευρικού συστήματος. Σήμερα στο Άσυλο Ανιάτων νοσηλεύονται 210 ασθενείς στους οποίους προσφέρεται 24ωρη υποστήριξη. Οι οικονομικοί του πόροι προέρχονται αποκλειστικά από την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του και τις προσφορές ευαισθητοποιημένων ιδιωτών. Λειτουργεί χωρίς οποιαδήποτε κρατική επιδότηση.

Από την πρώτη στιγμή που η νέα διοίκηση του Ασύλου Ανιάτων ανέλαβε τα καθήκοντά της, τον Απρίλιο του 2012, αντιμετώπισε τις οδυνηρές συνέπειες της οικονομικής κρίσης και έθεσε σε εφαρμογή ένα ολοκληρωμένο σχέδιο οικονομικής εξυγίανσης και διαφάνειας του Ασύλου Ανιάτων, με ταυτόχρονη συνολική αναδιοργάνωση. Στο πλαίσιο αυτό αποφασίστηκε η διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου σε βάθος, από το 1990 έως και σήμερα, καθώς και η έρευνα για τη βιωσιμότητά του. Το έργο αυτό ανατέθηκε, μετά από διαγωνισμό, στο διεθνή ελεγκτικό οίκο GrantThornton. Οι σχετικές εκθέσεις αποτελεσμάτων σας κοινοποιούνται συνημμένες με την επιστολή αυτή.

Για να κατανοηθεί το πρόβλημα που αντιμετωπίζει το Άσυλο, πολύ συνοπτικά αναφέρουμε κάποια ποσά, τα οποία αφορούν την περίοδο 1995-2012 και τεκμηριώνονται στα κείμενα των εκθέσεων.

Οι μεγάλες προσπάθειες για τη μείωση του κόστους είναι συνεχείς. Οι  αμοιβές προσωπικού από 7,9 εκ. € το 2008 μειώθηκαν σε 6,2 εκ. € το 2012 ή κατά 20%, με εξοικονόμηση ποσού της τάξης των 4 εκ. € στην 4ετία. Παραμένει ένα άνοιγμα που μέχρι το 2012 ήταν της τάξης των 4,5 εκ. € και μέχρι το τέλος του 2013 θα ανέλθει σε ποσό της τάξης των 6 εκ. €. Αυτά τα ποσά οφείλονται στο ΙΚΑ, στο Δημόσιο για φόρους και στους εργαζόμενους για απλήρωτους μισθούς.

Με αυτά τα δεδομένα, το κρίσιμο ερώτημα είναι αν το Άσυλο μπορεί να επιβιώσει. Κατά την άποψη των ειδικών της GrantThornton, είναι εφικτό να συνεχίσει το Άσυλο τη λειτουργία του, αρκεί να γίνουν κάποιες ενέργειες από την πλευρά μας και να υπάρξει μία πρόσκαιρη βοήθεια από την πολιτεία, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για αυτήν.

Από την πλευρά μας πρέπει να μειώσουμε το κόστος νοσηλείας ανά ασθενή από 31.000 € το χρόνο σε 24.000 € το χρόνο ή κατά 23%, χωρίς υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Θεωρούμε ότι αυτό είναι εφικτό και η διοίκηση εργάζεται  προς αυτήν την κατεύθυνση.(Για λόγους σύγκρισης αναφέρουμε ότι στο πλαίσιο των προσπαθειών στο χώρο της Δημόσιας Υγείας, θεωρείται επιτυχία η  μείωση του κόστους νοσηλείας σε 146.000€ ετησίως ανά ασθενή!).

Από την πλευρά της πολιτείας, στη λογική που ήδη περιλαμβάνεται στο νέο φορολογικό νόμο, ζητάμε τα εξής:

  1. Να εξοφλήσουμε τις παλαιές σωρευμένες οφειλές για φόρους με εισφορά ακίνητης περιουσίας στο δημόσιο αντίστοιχης αξίας, κάτι που καταρχήν προβλέπεται από τη νομοθεσία και πληρούνται τα σχετικά κριτήρια.  
  2. Να περιληφθούν σε αυτήν τη ρύθμιση και οι σωρευμένες οφειλές προς το ΙΚΑ μέχρι το τέλος του 2013. Αυτό είναι μία καθαρή και λογική πρόταση που θα μπορούσε να συμπεριληφθεί σε ειδική ρύθμιση.
  3. Να επεκταθεί η κάλυψη των φορολογικών υποχρεώσεων με εισφορά ακινήτων, δηλαδή μέχρι 31.12.2014, για να δοθούν τα απαραίτητα περιθώρια ρευστότητας για την αναδιοργάνωση του Ασύλου που βρίσκεται σε εξέλιξη.
  4. Να επιταχυνθούν μόνο μέχρι 31.12.2014, οι πληρωμές του ΕΟΠΠΥ, ώστε να εισπράττονται τα σχετικά νοσήλια, κατ’ εξαίρεση, σε ένα μήνα από την υποβολή των σχετικών εγγράφων.

Οι προτάσεις αυτές πιστεύουμε ότι είναι λογικές, δεν επιβαρύνουν το δημόσιο και μας δίνουν τη δυνατότητα αναδιοργάνωσης και βιωσιμότητας, προς όφελος των ασθενών.  Η εξόφληση των φορολογικών υποχρεώσεων που αδυνατούμε να καταβάλλουμε σε μετρητά, με την εισφορά περιουσιακών μας στοιχείων, είναι μέσα στα πλαίσια των ισχυουσών ρυθμίσεων και η προληπτική επέκταση αυτού του μέτρου μέχρι 31.12.2014, δεν αποτελεί χαριστική πράξη ή παραβίαση του νόμου, αφού και το 2014 με  βάση το Επιχειρησιακό μας Σχέδιο, δεν θα έχουμε τη δυνατότητα να καταβάλλουμε μετρητά. Η επέκταση παρόμοιου  μέτρου και για τις ασφαλιστικές οφειλές μας στο ΙΚΑ, μέχρι 31.12.2013 είναι απαραίτητη και διασφαλίζει τα έσοδα του ΙΚΑ. Άλλωστε το Άσυλο Ανιάτων δεν είναι κερδοσκοπική επιχείρηση και αυτοί που θα ωφεληθούν από την απρόσκοπτη λειτουργία του είναι οι ασθενείς.

Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ,

Η αποδεδειγμένη κοινωνική ευαισθησία και η πολιτική τόλμη που διαθέτετε, μέσα σε αυτές τις δύσκολες συγκυρίες για τη χώρα, αποτελούν τη βάση ώστε με δική σας πολιτική απόφαση να επιλυθεί το πρόβλημα. Οι συγκεκριμένες και επεξεργασμένες προτάσεις μας διασφαλίζουν την επιβίωση του Ασύλου Ανιάτων και τη συνέχιση της φροντίδας σε 210 ασθενείς με βαρύτατα προβλήματα υγείας. Ένα ανάλογο έγγραφο θα αποσταλεί και στα αρμόδια κυβερνητικά στελέχη, ανά τομέα, για ενημέρωσή τους.

Η κατάσταση στην οποία βρίσκεται σήμερα το Άσυλο Ανιάτων είναι δραματική και ο κίνδυνος διακοπής της λειτουργίας του είναι άμεσος. Σας απευθύνουμε πρόσκληση να επισκεφθείτε το Άσυλο Ανιάτων ώστε να έχετε προσωπική εικόνα για το  έργο που επιτελείται και τους ασθενείς που περιθάλπονται. Επίσης γνωρίζοντας πόσο σημαντικός είναι ο χρόνος σας, και το βεβαρημένο πρόγραμμά σας, κάνουμε έκκληση για μια άμεση συνάντηση μαζί σας, ώστε να εξετάσουμε δια ζώσης την εξεύρεση λύσης για την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας του ιδρύματος.

Με Εκτίμηση

 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΣ

    

  ΙΩΑΝΝΑ Χ. ΗΛΙΑΔΗ