Επείγουσα ανάγκη για φάρμακα και υγειονομικό υλικόΗμερομηνία : 07-03-2014

ΛΙΣΤΑ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΦΑΡΜΑΚΑ

 

                             

Adelko AE

 

Stedon  2 mgr tbs                                                      15

Stedon  5 mgr tbs                                                      22

Stedon 10 mgr tbs                                                     7

Stedon  1  mgr                                                           2

Mimitran 2-10 tbs                                                     15

Mimitran 2-25 tbs                                                      5

Filicin 5 mg tbs                                                        27

Solidon tbs                                                               4

Adelcort tbs                                                             5

 

UNI PHARMA  Α.ΕΒ.Ε.

 

Salospir  100 mgr tbs                                              40

T4           100                                                           4

T4             50                                                          4

T4             75                                                           5

Articlox inj                                                              8

Trebon  600 mgr φακ.                                            20

Apotel  inj  im                                                         8

 

GLAXO SMITH-CLINE  Α.Ε.Β.Ε.

 

Flixotide  0,5 nebules                                             30

Lamictal  100 mg tbs                                              5

Augmentin sirop  475                                             11

Augmentin 1gr  tbs                                                 10

Augmentin  1,2 gr  inj                                            10

Betnovate cream                                                     12

Zinadol   500 gr tbs                                                10

 

PRIZER  HELLAS  Α.Ε.

 

 

Accupron  5  mg                                                   4

Accupron  20 mg                                                  5

Accuretic                                                              14

Aldacton  25  mg                                                   8

Aricept  4 mg                                                         2

Aromacin 25 mg                                                   1

Tavor 1 mg                                                            16

Tavor  2,5 mg                                                         8

Terramycine poudre                                              50

Xalatan col                                                              5

Xalacom com                                                          2

Vibramycin tbs                                                       5

 

 

 

OLVOS SCINCE Α.Ε. 

 

Diphenal  tbs                                                 20

Neurobion  tbs                                               26

Neurobion amps                                             4

Milithine  tbs                                                  1

Choledyl  sirop  elixir                                    10

 

LAVIFARM Α.Ε.

 

Betadine solution  240 ml                            29

Theodure  200 mg   tbs                                 6

 

LILLY FARMASERV Α.Ε.Β.Ε.

 

Ceclor 375 sirop                                         20

Ceclor 370 tbs                                             10

Humulong insuline                                      4

 

 

ROCHE HELLAS Α.Ε.

 

Lexotanil 1,5 mg                                       16

Lexotanile  3 mg                                         7

Madopar  250 mg  tbs                                12

Dilatrend 6,25 mg                                      9

 

NOVARTIS HELLAS  Α.Ε.Β.Ε.

 

Pankoran 5 mg                                           7

Anafranil  10 mg                                       4

Tegretol 200 mg                                        7

Tegretol  400 CR                                      4

Trileptal 300 mg tbs                                  3

Voltaren gel                                              6

Voltaren inj                                                3

Sintrom    4 mg                                            2

 

ALCON Α.Ε.Β.Ε.

 

Tobrex col                                              2

Tobrex oil                                               1

Tobradex  col                                          2

Flucon     col                                           5

 

SAΝOFI AVENTIS Α.Ε.Β.Ε.   

 

 

Lasix tbs                                               30

Lasix  inj                                               2

Nozinan  tbs                                 20

Depakine chrono 500                    3

Depakine  500 mg tbs                    3

Solosa 1 tbs                                   10

Solosa 2 tbs                                   11

Solosa  3 tbs                                   2

Insiline lantus solostar                    4

Ditropan 5 mgr tbs                        7

Tildiem 60 mg                               5

Tldiem 90 mg                                1

 

PRΟTASIS ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΚΗΕ.Π.Ε.

 

Kenacomb cream                          19

 

 

ΔΟΡΜΟΥΣΟΓΛΟΥ (DUCASCO) Ο.Ε

 

Γάζες   100 m                    τεμχ. 13

 

MERK SHARP Α.Φ.Β.Ε.Ε.

 

Nyol oil                                           132

Propiosalic oitm                               10

Propiogenta cream                           23

Celestone cronodose inj                  4

 

JIANSSEN CILAG Α.Ε.Β.Ε.

 

Aloperidine 1mgr                               9

Aloperidine 2 mgr                             5

Aloperidine 5 mgr                             6

Aloperidine drops  2 mg                    20

Aloperidine decan 1gr inj                 10

Aloperidine ing 5gr                            1

Sporanox cpsx6                                   4

 

DEMO

 

Demoren  0,5+2,5mg                       23

Zyrolen 500 mg                               10

 

VIANEX  Α.Ε.

 

Sinemet  tbs                                    5

Proscar 5 mgr                                 10

 

VIOSSER

 

Ορροί        glycose 1000                 10

Ορροί φυσιολ. 1000                       10

Ορροί φυσιολ. 5cc                          320 τμχ.

Ορροί  Nacl   15%                           240  τμχ.

Ορροί Kcl      10cc                          60  τμχ

Ορροί φυσιολ.   100ml                    20 τμχ.

 

SRECIFAR Α.Β.Ε.Ε

 

Amlotens 5 mg tbs                           15

Seror  20 mgr   tbs                           25

Plavidosa  75 mgr tbs                        8

Quepin 25 mgr tbs                            5

Quepin 100 mgr                                 2

Zolotrin 50 mg tbs                              2

Aripezil 5 mgr tbs                              2

 Rispefar 1 mgr tbs                           10

 Rispefar 2 mgr tbs                            10

 

ALET Pharmaceutical Α.Β.Ε.Ε

 

Statinal 20 mg tbs                             10

Malortil 20 mg                                  50

Olanzalet 5 mg                                 10

 

ASTRA ZENECA Α.Ε.

 

Nolvadex 20 mg tbs                       1

Interal    tbs                                    8

Xylocaine  gel                                4

 

BOEHRINGER HELLAS Α.Ε.

 

Lonarid –N tbs                                24

Dulcolax  tbs                                   28

Dulcolax sup                                     15

Guttalax drops                                  11

 Buscopan tbt                                     3

 

CANA Α.Ε.

 

Hibitane 500 ml liqub                    19

Cetavlon  500 ml   liq d                   6

Fissan poudre 100 gr                      16

 

JOHNSON JOHNSON HELLAS

 

Dactarin cream                            10

Dactarin poudre                            38

Dactadore cream                          15

Hexalen liqud                                 5

UCB Α.Ε.

 

Zirtec tbs                                   15

Atarax 25 mg tbs                       5

 

ΠΕΤΣΙΑΒΑΣ

 

Glucophage tbs 850                 40

Ultra levure cps                        6

 

ΚΟΠΕΡ Α.Ε.

 

Fleet enema                              17

 

BRISTOL Α.Ε.

 

Depon tbs                               20

 

 Υγειονομικό υλικό

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΥΣΤΕΩΣ  FOLEY NO               20

τεμαχια     10

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΥΣΤΕΩΣ  FOLEY NO               20

24

τεμαχια     10

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΥΣΤΕΩΣ  FOLEY NO              28 τεμαχια      10

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΥΣΤΕΩΣ  ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ NO     22          20

τεμαχια       4

ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΚΥΣΤΕΩΣ  ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ NO     24                   2

τεμαχια       2

ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 100ml

τεμαχια

250

ΒΕΛΟΝΕΣ ΙΝΣΟΥΛΙΝΗΣ 31G  KYTIA/ 100ΤΜΧ }               

TYΠΟΥ BD MICROFINE                                            }                 10

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΡΟΥ

ΤΜΧ            30

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ     M

TMX             60

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΧΑΡΤΙ        ΧΑΡΤΙ/ΧΑΡΤΙ   ρολλα                   80

ΓΑΝΤΙΑ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΑ

ΜΕ ΝΑΥΛΟΝ ΚΑΙ ΣΑΠΟΥΝΙ

ΤΕΜΑΧΙΑ

9000

ΥΠΟΣΕΝΤΟΝΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 60Χ90 ΤΕΜ             5000

5000

ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΕΡΙΩΝ Ν0 30 ΤΕΜΑΧΙΑ                                      30

ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ  ΤΕΜΑΧΙΑ                            100

ΤΡΙΦΤΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΑ                                              3