Untitled Document

ΑΣΥΛΟΝ ΑΝΙΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΠΧΠ ΑΠ ΟΙΚ. 122 ΑΘΗΝΑ 15-05-2015

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3/14

ΔΩΡΕΑΝ ΣΙΤΙΣΗ 220 ΜΕΡΙΔΩΝ ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ΤΗ ΜΚΟ «ΑΠΟΣΤΟΛΗ»

Κατά την επίσκεψη του μακαριότατου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμου, στο ίδρυμά μας, την 18/3/2014, λόγω των οξυτάτων προβλημάτων βιωσιμότητας που αντιμετωπίζουμε, συμφωνήθηκαν τα κάτωθι:

Από την Τετάρτη 26/3/2014 η ΜΚΟ «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» θα μας προμηθεύει ΔΩΡΕΑΝ καθημερινά το μεσημεριανό γεύμα των ασθενών και των εργαζομένων, σε ατομικές μερίδες το οποίο θα παραλαμβάνουν καθημερινά ενυπογράφως στο ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ο Ταπτάς Διονύσιος με αναπληρωτή τον αποθηκάριο Δημόπουλο Ανδρέα, και τα Σαββατοκύριακα ο εκάστοτε υπεύθυνος βάρδιας των μαγειρείων. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΠΑΝΤΑ του εφημερεύοντα ιατρού υπηρεσίας κατά την παραλαβή των γευμάτων ο οποίος και θα υπογράφει το ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ.

Προς τούτο ορίζουμε επιτροπή εκ των κάτωθι:

1. Δανοπούλου Άννα, πρόεδρος, με αναπληρωτή τον κ. Κοντογιάννη Αναστάσιο.
2. Ταπτάς Διονύσιος.
3. Λαινά Βασιλική, με αναπληρώτρια την κ. Ματζουνέα Χρυσούλα.
4. Μπουραζανίδου Βάσω, μέλος (ασθενής) με αναπλ. Τσαγκαρά Γιάννη (ασθενής)
5. Κιόσογλου Νίκος, μέλος (συγγενής ασθενούς),με αναπληρωτή τον κ. Μαυρίδη Παντελεήμων.
5. Παπαϊωάννου Σοφία, μέλος

(Σε περίπτωση ισοψηφίας σε ψηφοφορία η ψήφος του προέδρου ή του αναπληρωτή του, θα μετρά για 2 ψήφους).
Απαρτία θα έχει η επιτροπή εφόσον συμμετέχουν 4 τουλάχιστον μέλη.
Γραμματέας της επιτροπής για τη σύνταξη των σχετικών πρακτικών, τα οποία θα τηρούνται σε ειδικό βιβλίο, , καθώς και την ειδοποίηση των μελών τηλεφωνικά, κλπ., ορίζεται η Ματζουνέα Χρυσούλα με αναπληρωματική την Τσόλη Βασιλική.

Η ως άνω επιτροπή θα συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μμ, αρχής γενομένης από την Πέμπτη 27/3/2014, στο εντευκτήριο με αρμοδιότητα:

-Τη σύνταξη ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΟΥ σύμφωνα με τις δυνατότητες μας, το οποίο υποχρεούται να συντάσσει κατόπιν της συνεδρίασης και να:

1. παραδίδει η γραμματέας της ως άνω επιτροπής στον διαχειριστή υλικού κ. Διον. Ταπτά , μία βδομάδα πριν την εφαρμογή του και λοιπούς αρμοδίους.
2. παραδίδει η γραμματέας της ως άνω επιτροπής στη διοίκηση, προκειμένου να ενημερώνεται.

-Την προετοιμασία ΛΙΣΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ ΒΑΣΗ, σύμφωνα με τις νέες ανάγκες των τροφίμων που είναι απαραίτητες για την παρασκευή των υπολοίπων γευμάτων (πρωινού, δεκατιανού, ειδικά διατροφολόγια, απογευματινού και βραδινού, κλπ) σε μηνιαία βάση, την οποία υποχρεούται να συντάσσει κατόπιν της συνεδρίασης και να:

1. παραδίδει η γραμματέας της ως άνω επιτροπής στον διαχειριστή υλικού κ. Διον. Ταπτά μία βδομάδα πριν την εφαρμογή της στο εβδομαδιαίο ή μηνιαίο διατροφολόγιο.
2. παραδίδει η γραμματέας της ως άνω επιτροπής στη διοίκηση, προκειμένου να ενημερώνεται και για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα μας στην Βασιλική Τσόλη, μία βδομάδα πριν την εφαρμογή της στο εβδομαδιαίο ή μηνιαίο διατροφολόγιο.
3. παραδίδει η γραμματέας της ως άνω επιτροπής στα μαγειρεία , στα τμήματα, Διευθύνουσα, και Τραπεζαρία προσωπικού.

-Τη τροποποίηση του ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΟΥ ανά εβδομάδα δηλαδή θα συντάσσει ΝΕΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΟ, σύμφωνα με τις οικονομικές δυνατότητες μας, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο από την ως άνω επιτροπή, το οποίο και θα παραδίδεται από τη συντάξασα γραμματέα της επιτροπής μία εβδομάδα πριν στη διοίκηση (ημέρα Δευτέρα) υπογεγραμμένο από τα παρόντα μέλη.

-Τον συντονισμό των δωρεών σε χρήματα (με σκοπό την σίτιση των ασθενών) και τρόφιμα που προσφέρονται στο Ίδρυμά μας είτε από ιδιώτες είτε μέσω της ΜΚΟ ΜΠΟΡΟΥΜΕ, κλπ. Προς τούτο θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα μας τα ονόματα της γραμματέως υπεύθυνης κ. Τσόλη Βασιλικής, με αναπληρωματική και την κ. Διονυσία Κατσαούνια και τα τηλέφωνά τους , οι οποίες είναι αρμόδιες:

-Να ενημερώνουν και να συντονίζουν τους αρμόδιους: διαχειριστή υλικού κ. Δ. Ταπτά και αποθηκάριο κ. Α. Δημόπουλο οι οποίοι σε συνεργασία με το λογιστήριο (μόνον όσον αφορά την έκδοση των σωστών παραστατικών) είναι υπεύθυνοι για την έγκαιρη παραλαβή, καταγραφή και αποθήκευση των δωρεών σε τρόφιμα. Στη συνέχεια το μέλος της επιτροπής Δ. Ταπτάς , θα ενημερώνει την ως άνω επιτροπή για τις πραγματικές ανάγκες μας, προκειμένου να αποφεύγεται η σπατάλη σε αγορές και προμήθειες, που μπορούμε να τις εξασφαλίσουμε από δωρεές,.

Όσον αφορά τα γεύματα αλεσμένων, το άλεσμα θα γίνεται μετά την παράδοση των ατομικών μερίδων από την ΜΚΟ «ΑΠΟΣΤΟΛΗ», από το εκάστοτε μόνιμο υπηρετούν προσωπικό των Μαγειρείων του ΙΠΧΠ, το οποίο είναι και αρμόδιο για την εύρυθμη λειτουργία των Μαγειρείων, ήτοι την παρασκευή και φύλαξη του φαγητού τόσο αυτού που παρασκευάζεται στα μαγειρεία, όσο και αυτού που θα παραδίδεται από τη ΜΚΟ «ΑΠΟΣΤΟΛΉ» στους χώρους των μαγειρείων, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές υγειονομικές διατάξεις, και τις εντολές της Προϊσταμένης της ιατρικής υπηρεσίας ιατρού παθολόγου Άννας Δανοπούλου,ή όποιο Ιατρό η ίδια ορίζει.

Μετά την παραλαβή όλων των γευμάτων από τους τραπεζοκόμους ,οι οποίοι είναι αρμόδιοι, ο καθένας από μόνος του αλλά και συνολικά για την μεταφορά, διανομή στους ασθενείς, σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές υγειονομικές διατάξεις, και τις εντολές της Προϊσταμένης της ιατρικής υπηρεσίας ιατρού παθολόγου Άννας Δανοπούλου ή όποιο Ιατρό η ίδια ορίζει.

ΤΕΛΟΣ σας ενημερώνουμε ότι η Διευθύνουσα, οι υπηρετούντες ανά βάρδια τραπεζοκόμοι, οι εκάστοτε υπηρετούντες υπεύθυνοι των τμημάτων είναι αρμόδιοι ο καθένας από μόνος του αλλά και συνολικά, για την τήρηση των ισχυουσών υγειονομικών διατάξεων και την εφαρμογή των εντολών της Προϊσταμένης της ιατρικής υπηρεσίας, ιατρού παθολόγου Άννας Δανοπούλου ή όποιο Ιατρό η ίδια ορίζει.

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΑΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΠΧΠ ΤΗΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: (ΟΡΘΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ)

-ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΓΝΩΣΗ ΕΝΥΠΟΓΡΑΦΩΣ ΟΛΟ ΤΟ ΑΡΜΟΔΙΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΙΠΧΠ, ΙΑΤΡΟΙ, ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗ, ΜΑΓΕΙΡΕΙΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ, ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΤΜΗΜΑΤΩΝ, ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΟΙ .